Programmivaliku põhimõtted

Programmivalikus on lähtutud kultuuripealinna kandvast ideest "Mereäärsed lood“.

Programmivaliku kriteeriumid:

Kvaliteet
Kaasatakse kultuuriloojad, kes on pälvinud kultuuriüldsuse, SA 2001 loomenõukogu või SA 2001 programmiosakonna usalduse.

Kaasatus
Valitud on projektid, millest saab osa võimalikult suur osa linnakodanikke ja turiste. Programmiosakonna üks peamisi eesmärke järgneval aastal on laiendada kultuuriaasta kõlapinda ja lisaks kõrgkultuurile kaasata linnakodanike endi algatust.

Asukoht
Kehtestasime järgmise hierarhia sündmuste toimumise asukohavalikul: 

  • Mere äär. See seob endasse rannaala Koplist – Piritani, Rotermanni ja Kalamaja kvartali, ning sadamaala. Oluline on Linnahalli ümbrus ja Kultuurikatel.
  • Vanalinn ja sellega piirnev ala. Sealhulgas “teatrimaailm” kuhu on koondunud Solaris, Estonia, No99, Draamateater.
  • Lasnamäe ja Kopli. Vene kogukonna kaasamine on meie üks tähtsamaid väljakutseid
  • Tallinn tervikuna. Sealhulgas lähivallad.
  • Turu linn ja Helsingi
  • Kogu Eesti

Kommunikatsioonikõlbulikkus
Suursündmused tuleb üle kanda Eesti Rahvusringhäälingus ja huvitavad, kuid väikse publikuarvuga üritused tehakse nähtavaks  suurele publikule meedia abiga.

Pikaajaline mõju
Kultuuripealinna programm kutsub ellu uusi festivale ja loomingulisi kooslusi, mis jätkavad enda elu ka peale aastat 2011.

Euroopa mõõde
Meile on oluline Euroopa partnerite kaasamine ja euroopaliku mõtteviisi läbiv kajastamine üritustes.