Lextal

Ülebaltiline advokaadibüroo

LEXTAL on üks juhtivatest advokaadibüroodest, mis on esindatud kogu Baltikumis. Viimaste aastate jooksul on advokaadibüroo tegevus laienenud Eestist (Tallinn) väljapoole ning tegutsetakse ka Lätis (Riia), Leedus (Vilnius) ja Moldovas (Chisinau).

Kolmekümneliikmeline LEXTAL-i advokaatide meeskond osutab õigusabi 11 erinevas keeles nii rahvusvahelistele kui kohalikele klientidele. Baltikumi regiooni täielik katmine tähendab, et LEXTAL suudab pakkuda klientidele õigusabi kogu regioonis lähtudes kehtivast seadusandlusest ning kliendi tegevusalast.

LEXTAL osutab õigusteenuseid kõigis majandusvaldkondades, muu hulgas kindlustuses, panganduses, infotehnoloogias, kaubanduses, tööstuses, meedias, kinnisvara- ja ehitussektoris ning põllumajanduses. LEXTALI klientideks on peamiselt korporatiivkliendid, riigiasutused ja kohalikud omavalitsused.

siia tuleb muudetav tekst

LEXTALi väärtushinnangud ei ole raamistatud kliendi ja advokaadi vaheliste suhetega. LEXTAL omab pikaajalist traditsiooni toetada kultuuri ja arendada rahvusvahelisi suhteid. Lisaks õiguskultuuri edendamisele ühiskondlikes organisatsioonides osalemise, harjutuskohtu võistluste ning Tartu Ülikooli Raamatukogu toetamise kaudu, toetab LEXTAL üldkultuurilisi projekte, millest partnerlus 2011 Euroopa Kultuuripealinnaga on üks märkimisväärsemaid koostööprojekte advokaadibüroo ajaloos.

Kontaktandmed:

Advokaadibüroo LEXTAL
Rävala 4, 10143 Tallinn
Estonia
Tel   +372 6400 250
Fax   +372 6400 260
www.lextal.eu