SA Tallinn 2011 eksklusiivne õiguspartner on advokaadibüroo LEXTAL

Vajadust ametliku õiguspartneri järele põhjendas sihtasutuse juhatuse liige Jaanus Mutli asjaoluga, et Euroopa kultuuripealinna aasta lähenedes on suurenenud sihtasutuse poolt läbiviidavate hangete ja partneritega sõlmitavate lepingute hulk. "See tingis koheselt vajaduse leida endale püsiv õiguspartner, kes orienteeruks ühtaegu ka nii spetsiifilises valdkonnas nagu seda on kultuur," lausus Jaanus Mutli.

Sihtasutus tegi pakkumise viiele advokaadibüroole, kelle hulgast osutus välja valituks LEXTAL. Vastavalt koostöölepingule osutab LEXTAL sihtasutusele järgneva kahe aasta jooksul mistahes õiguslikku abi. "Oluline on märkida, et sõlmitud koostöölepingu raames nõustab LEXTAL sihtasutust oma töö eest tasu nõudmata," toonitas Mutli.

LEXTALi vandeadvokaat ja partner Kristi Sild sõnas, et Tallinna Euroopa kultuuripealinnaks määramist võib julgelt pidada Eesti lähiajaloo suurimaks kultuurisündmuseks. "LEXTALi valimine paljude advokaadibüroode hulgast 2011. aasta Euroopa kultuuripealinna ametlikuks õiguspartneriks on meile suur tunnustus ja teiselt poolt võimalus kogu meeskonnale aidata suurürituse läbiviimisele kaasa," lausus Sild. 

"Lisaks pikale kogemusele ja ühele Eesti suuremale advokaatide meeskonnale on meil palju rahvusvahelisi kliente, seega kavatseme rakendada oma rahvusvahelist know-how’d ja teha oma panus Tallinna ja Eesti kultuuri arendamisse ja toetamisse," lisas Kristi Sild.

Tema sõnul toob kultuuripealinna projekti õnnestumine edu kogu Eesti ühiskonnale, kuna see aitab kujundada ühtlasi Eestimaa suhtumist suurema avatuse ja sallivuse poole.

"Pole kahtlustki, et see hõlbustaks ühtlasi Eestis mõne uue äri alustamist või olemasoleva laiendamist. Õigus ja majandus on lahutamatud kultuuri osad, ning just praegu, majanduskriisi järgselt, on tähtis arendada oma sidemeid ja oskusi välismaailmaga koos töötamiseks. Seetõttu aitame projektile igati kaasa ning loodame, et selle vilju saavad maitsta kõik Eesti elanikud ja ettevõtted," kommenteeris Sild.

LEXTAL on Eesti üks juhtivaid advokaadibüroosid. Büroo on loodud 2003. aastal, hetkel töötab seal 21 advokaati ja juristi. LEXTAL keskendub peamiselt äri- ja lepinguõigusele ning nendega seotud spetsiifilistele valdkondadele. Advokaadibüroo LEXTAL kuulub ka kolme Balti riiki ja Moldovat hõlmavasse advokaadibüroode ühendusse LEXCHANGE.