Idee

Tallinn 2011. Mereäärsed lood

Aastal 2011 algab Tallinnas Eesti ajaloo suurim lugude jutustamine. Kirjanikud, muusikud, kunstnikud ja teatritegelased räägivad, maalivad, laulavad ja näitlevad mereäärseid lugusid, mis kõnelevad Eestist ja tema inimestest. Lood saavad olema nii lühikesed kui pikad, moodsad ja iidsed, lõbusad ja kurvad ning mis kõige peamine, nad saavad olema eestilikud.

Lugude olemus

Läbi lugude sünnib tähendus ja arusaamine. Lood aitavad leida ja salvestada värsket nägemust Euroopa riigist Eestist, kaasates sellesse samal ajal nii tavainimesi kui professionaale. Läbi lugude kerkib esile Eesti ajalugu, seos Euroopaga ja tänane olustik, eestlaste nägu ja nende saavutused. Sellest veel olulisem on aga asjaolu, et kultuuripealinna raamistik võimaldab neid lugusid edastada külalistele ja huvilistele, kes meie kultuuriaastat jälgivad kogu maailmast.

Lugu ei pea koosnema ainult positiivsest, nagu ka elu pole üdini positiivne. Loo kangelane peab ületama raskuseid ning selle käigus muutub ta ka ise. Just selline on ka Eesti lugu, mille käigus saab rääkida nii sõjast ja rahust, kõrgtehnoloogiast kui stiihilisest merest nii eestlastest, kui venelastest nii taanlastest kui soomlastest või miks mitte ka lätlastest. Eesti on erinevate kultuuride ristteedel olnud ja see kajastub ka meie lugudes. Põnevalt ja huvitavalt.

Lugude jutustamiseks ei kasutata ainult traditsioonilise vahendeid vaid kõiki uue meedia võimalusi alates sotsiaalmeedia võrgustikest ja lõpetades eksperimentaalsete visuaalsete ja heliliste lahendustega.

Tähtis on ka see, et lugusid ei jutusta me ainult välismaalastele vaid samamoodi iseendale, avastades sedasi ennast, oma ajalugu ja linna uuesti.

Lugude teemad

Tallinn 2011 kandev teema on "Mereäärsed lood" ning selles põhimõttes kajastub nii Eesti ajalugu, Tallinna füüsiline paiknemine mere ääres ning sellest tulenevad kultuurilised segunemised, kontaktid ja ka vastasseisud. Suure kandva teema all räägitavad lood jaotuvad veel ka alateemade kaupa kolmeks:

1) koos laulmise lood;
2) elava vana linna lood ning;
3) unistuste ja üllatuste lood.

Koos laulmise lood räägivad sellest, kuidas üheskoos maailma muudetakse – demokraatiast, kodanikuühiskonnast, kogukonnast, vabadusest ja traditsioonidest. Tegelikult on laulu- ja tantsupidu meie suurim lugu üldse – oleme laulu- ja tantsurahvas, meil on võime just koos hakkama saada suurte tegudega ning lauldes oleme ka vabaks saanud. Lisaks laulu- ja tantsupeole kogunevad koos laulmise lugude alla näiteks Birgitta Festival ning noorte subkultuuri- ja muusikaprojekt AfroReggae.

Elava vana linna lood räägivad sellest, et Tallinn on linn, kus aeg pole kunagi seisma jäänud.  Siia kokku tulnud inimesed – eestlased, venelased, sakslased, soomlased jne, kirjutavad igal hommikul linna loole uue lehekülje. Selle heaks näiteks on vanalinnas toimuv festival Tallinn Teater Treff, mis toob kokku maailma kultuuride esindajad ja paneb Tallinna südame kultuurist elama. Lisaks sellele kuuluvad elava vana linna lugude alla tantsudialoogid arhitektuuriga ehk Open Spaces Living Art ja Tallinna Maraton.

Unistuste ja üllatuste lood räägivad linnast ja riigist, kus internet on inimõiguseks kuulutatud ning peeti maha sündmus, mida rahvusvaheline meedia nimetas Esimeseks Kübersõjaks. Koos unistame linna avamisest merele ja teeme selle Tallinna Merepäevadel ka teoks. Lisaks kuuluvad unistuste ja üllatuste lugude alla audiovisuaalsete helide festival Plektrum ja Koolinoorte Kaasaegse Kunsti Triennaal Eksperimenta!.

2011. aastal räägitakse Euroopa parimad lood Tallinnas!