Tallinn 2011 meedias

Siit leiate valiku artiklitest, mis on saabuva Euroopa kultuuripealinna aasta ja sihtasutuse Tallinn 2011 kohta ilmunud peaasjalikult
Eesti ajakirjanduses.

Kui te oma artiklit siinsest valikust ei
leia, selle viide on vigane või puudub,
siis andke meile sellest teada aadressil communication@tallinn2011.ee.