Tallinn 2011 saab Mercouri preemia 1,5 miljonit eurot

Euroopa Komisjoni otsus toetada Tallinn 2011 projekti 1,5 miljoni euroga tugineb Eesti Vabariigi kultuuriministri ja Tallinna linnapea augusti keskpaigas saadetud kirjale, millega garanteeriti, et mõlemad osapooled rahastavad Euroopa kultuuripealinna projekti kumbki 50 miljoni krooniga.

"Seda infot arvesse võttes on komisjon valmis preemiaraha väljamaksmise protseduuriga edasi liikuma," kirjutas Euroopa Komisjoni hariduse ja kultuuri peadirektoraadi kultuuri- ja meediaprogrammide direktor Xavier Troussard. Toetusraha kantakse Euroopa kultuuripealinnale üle lähiajal.

"Euroopa Komisjoni positiivne rahastamisotsus võimaldab sihtasutusel edasi liikuda oma varasemate ja eelarves kavandatud plaanidega," ütles SA Tallinn 2011 juhatuse liige Jaanus Mutli. "Komisjonilt laekuvat otsetoetust kasutab sihtasutus nii sel kui ka järgmisel aastal Euroopa kultuuripealinna programmis olevate kultuuriprojektide toetamiseks," lisas ta.

Vastavalt Euroopa Komisjoni statuudile antakse kultuuripealinnade liikumise idee algatanud Kreeka kultuuriministri Melina Mercouri järgi nimetatud preemia 1,5 miljonit eurot kõigile neile kultuuripealinnadele, kes on kultuuripealinna aasta alguseks täitnud kõik komisjoni ees võetud kohustused ja viinud ellu komisjonipoolsed soovitused kultuuripealinna aasta õnnestumiseks.