Tallinn - Turu 2011

Turku 2011                                                                                Tallinn 2011 logo

2011. aastal pöörduvad kõigi silmad Tallinna poole, sest sel aastal kannab kireva ajaloo ja uskumatute lugudega Eesti pealinn ühtlasi Euroopa kultuuripealinna tiitlit. 2011. aastal jutustab Tallinn oma kultuuriprogrammiga paeluvaid lugusid kogu maailmale.

Kultuuripealinna aasta on eriline ka seepärast, et Tallinn ei jutusta neid lugusid üksinda. Jagame seda rolli Tallinnale nii lähedal asuva Soome linna Turu ja kogu Soome rahvaga, kellega on Eestil väga tihedad sidemed.

Tallinn ja Turu on teineteisele lähemal, kui ükski teine kultuuripealinnade paar kunagi varem on olnud. Samuti ei ole teised kultuuripealinnad enne 2011. aastat jaganud sarnast ajalugu, kultuuri ja väärtusi, veel vähem ühte merd.

Pisut enam kui aasta pärast on Soome lahe kaldad täis enneolematuid kultuuriüritusi, mis valmistavad rõõmu nii kohalikele kui ka meie külalistele kogu maailmast. Programmi kallal tehakse usinalt tööd nii Turus kui ka Tallinnas.

Tänu avatud ideekonkurssidele on välja valitud mitu kvaliteetset kultuuriprojekti ning suure osa kultuuriprogrammist moodustavad ettevõtmised, mis on sündinud eestlaste ja soomlaste koostöös.

Tallinna ja Turu ühisprogrammide keskmes on Läänemeri eri vaatenurkadest. Ühisprogramme tuleb kümmekond ja rahva ette toomiseks saavad need küpseks 2010. aasta aprillis.

Ühistegevuse üks paremaid näiteid on "Läänemere Trialoog = Baltic Sea Trialogue", programm eestlaste, soomlaste ja venelaste omavahelistest suhetest. Teisena olgu nimetatud koostööprojekt "Uurimisreis Läänemerel", millega soovivad kultuuripealinnad leida uusi ja varem avaldamata ideid, mille olulise osa moodustab Läänemerel korraldatav uurimisretk.

Kultuuripealinna aasta annab mõlemale linnale ainulaadse võimaluse esitleda oma kultuuri, ajalugu ja tulevikku, samuti koostööd, mis on Läänemere piirkonnas kestnud sajandeid.

Avalikkusele tutvustavad kaks tulevast kultuuripealinna end Helsingis 11.-13. juunini 2010. aastal. 2011. aasta kultuuripealinnad on siis Helsingi külalised ning näitavad oma parimaid külgi nii Senati väljakul ja Esplanaadi pargis kui ka Helsingi põnevaimates klubides ja restoranides.