Välisriikide kultuuriesindused toetavad Tallinn 2011 programmi

Kohtumisel otsiti võimalusi kultuuripealinna programmi tutvustamiseks Euroopa kultuuriinstituute ühendava koostöövõrgustiku EUNIC kaudu. Oleme kõik ühiselt vastutavad Tallinna toimuva kultuuriaasta hea käekäigu eest, sest tegemist on üleeuroopalist tähtsust omava sündmusega, leidsid kohtumisel viibinud kultuuriesindajad. 

Kultuuriesinduste nõupidamisel olid arutusel ka EUNICi Eesti võrgustiku koostöökavad ehk klastrid seoses sellega, et järgmise kahe aasta jooksul täitub enamikul välisriikide siinsetel kultuuriinstituutidel kakskümmend tegevusaastat Eestis.

See on piisavalt pikk aeg, et teha tagasivaade ning arutleda kultuurikontaktide rolli üle tänapäeva Euroopas. Otsustati ka  EUNICi praegu Kopenhaagenis asuvale peakorterile esitada ettepanek korraldada kohalike koostöövõrgustike juhtide järgmise aasta peakoosolek Tallinnas.

Euroopa kultuuriinstituutide võrgustik EUNIC ühendab rahvuslikke kultuuriesindusi 48 riigis üle maailma. EUNICi Eesti klastri täisliikmed on Briti Nõukogu, Goethe Instituut, Eesti Instituut, Prantsuse Kultuurikeskus, Soome Instituut, Ungari Instituut ja Taani Kultuuri Instituut. Kaasliikmetena osalevad klastri töös Poola ja Rootsi suursaatkonnad ning Põhjamaade Ministrite Nõukogu ja Euroopa Komisjoni esindused Eestis.

EUNICi sihiks on ühendada jõudusid ja koondada huvisid kultuurikoostööks kohalike riikide kultuuriinstitutsioonidega ja laiema avalikkusega, lähtudes Euroopa Liidu kultuurikoostöö üldistest põhimõtetest.